PROGRAM ŞTIINŢIFIC

Sesiuni speciale

 • Aritmii și Cardiomiopatii Ereditare
 • Pacingul Sistemului Excitoconductor
 • Sesiune plenară Profesor Joseph Brugada: Sindromul Brugada – 30 de ani și continuăm să învățăm
 • Sesiune comună cu SRCETVT (Societatea Română de Chirurgie Endovasculară Transcateter) / ISEVS
 • Sesiune de electrofiziologie și pacing pediatric

NOTĂ: Orele din program sunt definite ca ora Bucurestiului la momentul evenimentului (GMT+3).

SALA 1 / ROOM 1

March 30, 2021 / 30 Martie 2021

13:00- 14:00The official opening of 2nd Annual Iasi Arrhythmia Forum 2021 – Joint event with ROOM II/ Deschiderea oficială a Iași Arrhythmia Forum 2021 Ediția a II-a – eveniment comun cu Sala II   

Pediatric Session: Pacing and Electrophysiology in PediatricSesiune de pediatrie: electrofiziologie si pacing la copii 

Module I / Modulul I  Chair: Wilson Lam, Jean-Luc Pasquié
CIEDs in pediatrics and congenital heart disease / Pacing, ICD și CRT la pacienții pediatrici si cu boli cardiovasculare congenitale

14:00 – 14:30 Indications for pacing/ICD/CRT and implant techniques in pediatric patients / Indicații de pacing/ICD/CRT si tehnici de implant la pacientii pediatrici – Taylor Howard, Assistant Professor, Texas Children’s Hospital, Houston, TX, USA 

14:30 – 15:00 Lead extraction in Pediatrics and  Congenital Heart Disease / Extractia sondelor la pacientii pediatrici si la cei cu boli cardiace congenitale – Wilson Lam,  Texas Children’s Hospital, USA

15:00 – 15:30 CRT for pediatrics  and congenital heart disease /  CRT la pacientii pediatrici si la cei cu boli cardiace congenitale –  Santiago Valdes, Texas Children’s Hospital, USA 

15:30 –16:00 Primary prevention with ICD in patients with Tetralogy of Fallotlong term results / Prevenția primară a morții subite cardiace prin implantarea de ICD la pacienții cu tetralogie Fallot – rezultate pe termen lung – Jean-Luc Pasquié, Professor, Head of Pole Heart Lung, Coordinator of the Department of Cardiology, University of Montpellier and CHU Montpellier, Montpellier, France

16.00 – 16.20 Break / Pauză

Module II / Modulul II  Chairs:  Jeff Kim, Alina Negru

Interventional electrophysiology in pediatric patients / Electrofiziologia intervențională la pacienții pediatrici

16:20 – 16:50 Tools and techniques for ablation in pediatric patients / Tehnici și materiale în ablația la copii – Josep Brugada, Professor University of Barcelona, Barcelona, Spain Section Chief of Arrhythmias at Barnaclínic and Pediatric Hospital of Sant Joan de Déu. Spain 

16:50 –17:15 Arrhythmias with increased vital risk in children – diagnosis and ablative therapy / Aritmii cu risc vital crescut la copil – diagnostic și terapie ablativă –Gabriel Ivanica, Department of Cardiac Electrophysiology, Institute of Cardiovascular Disease Timisoara, Romania

17:15–17:35 Complex accessory pathway ablation in pediatric patients / Ablația căilor  accesorii complexe la pacienții pediatrici – Santiago Valdes, Assistant Professor, Texas Children’s Hospital, Houston, TX, USA

17.35 –17.55 Atrial flutter in congenital heart disease / Flutterul atrial la pacientii cu boli cardiace congenitale – Jeff Kim, Director, Electrophysiology and Pacing, Texas Children Hospital, TX, USA

17:55 –18:15 Challenging ablation cases in pediatric patients / Cazuri “challenging” de ablație la copii – Wilson Lam, Assistant Professor, Texas Children’s Hospital, Houston, TX, USA

18:15 -18:35 Ablation in children weighing less than 20 kg; technique and precautions/ Ablația la copilul cu greutate sub 20 kg; tehnică și precauții – Gabriel Ivanica, Department of Cardiac Electrophysiology, Institute of Cardiovascular Disease Timisoara, Romania

18:35 –19:00 Endoscopic techniques for correcting congenital heart defects – a surgical response to all the above themes / Tehnici endoscopice de corecție a malformațiilor cardiace congenitale – un raspuns chirurgical la toate temele de mai sus – Victor Costache, Associate Professor, President of the Romanian Society for Endovascular Surgery and Vascular Therapy Transcatether, „Lucian Blaga” University of Sibiu, Sibiu, Romania

March 31, 2021 / 31 Martie 2021

COURSE I / CURS I 

ECG – a never ending story: Characteristic ECG features for individual cardiovascular conditions / ECG-ul – o poveste fără sfarșit:  ECG-uri particulare în situații cardiovasculare speciale

Module I / Modulul I  Chairs: Irina Costache, Ovidiu Mitu

08:00 – 08:25 ECG and COVID-19 / ECG și COVID-19 – Irina Costache, Professor   “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania, Cardiology Clinic, “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital Iași Romania

08:25 – 08:50 Pay attention to the ions! / Atenție la ioni! Daniela Crișu, Cardiology Clinic, “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania

08:50 – 09:15 Fragmentation of the QRS complex – prognostic implications / Fragmentarea complexului QRS – implicații prognostice – Antoniu PetrișProfessor , “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania, Head of the Cardiology Clinic,  “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital Iași Romania

09:15 – 09:55 ECG in paced patients: from VVI to conduction system pacing / Interpretarea ECG la pacienții cardiostimulați -de la simplul VVI la pacing-ul sistemului de conducere Jean Benoit le Polain de Waroux, Professor, Head of Cardiology Clinic, St-Jan Hospital, Bruges, Belgium

09:55 – 10:10 Work selected from submitted abstracts: Proarrhythmic effects of antiarrhythmic drugs – a proven short reminder / Efectele proaritmice ale drogurilor antiaritmice – o scurtă reamintire cu dovezi Irina Demșa, Daniela Crișu, Cardiology Clinic, “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania

10:10 – 10:25 Work selected from submitted abstracts: Malignant arrhythmias and sudden paralysis in a young male patient – a hidden interconection / Aritmii maligne și tetraplegie acută la un pacient tânăr –  olegatură ascunsă” – Cristian Haba, Antoniu Petriș, Dan Tesloianu, Cristina Preda, Ovidiu Mitu, Cardiology Clinic,  “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital Iași, Romania / Endocrinology Clinic,  “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital Iași, Romania

10:25 – 10:50 Break / Pauză

Module II / Modulul II Chairs: Antoniu Petriș, Daniela Crișu

10:50 – 11:10 Arrhythmias in pulmonary embolism – prognostic role or only transient event? / Aritmiile din tromboembolismul pulmonar – rol prognostic sau doar eveniment pasager? – Antoniu PetrișProfessor , “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania, Head of the Cardiology Clinic,  “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital Iași Romania

11:10 – 11:35  ECG diagnosis of wide complex tachycardias / Diagnosticul diferențial al tahicardiilor cu complexe largi – Josep Brugada, Professor University of Barcelona, Barcelona, Spain, Section Chief of Arrhythmias at Barnaclínic and Pediatric Hospital of Sant Joan de Déu, Spain *PRE-RECORDED*

11:35– 12:00 Acute coronary syndromes and secondary ECG rhythm disturbances / Sindroamele acute coronariene și tulburarările de ritm ECG secundare acestora – Antoniu PetrișProfessor , “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania, Head of the Cardiology Clinic,  “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital Iași Romania

12:00 – 12:20 Clinical case demonstration of the above theme / Demonstrarea clinică a temei de mai sus – Igor Nedelciuc  Catheterization Laboratory,  Institute of Cardiovascular Diseases Iasi, Romania  

12:20 -12:35 Work selected from submitted abstracts: What do we have here: a clear ACS case? / Cât de clar este SCA-ul din acest caz?Ionut Achiței, Paul Simion, Dan Tesloianu, Interventional Cardiology Compartment, Cardiology Clinic, “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania

12:35 – 12:50 Work selected from submitted abstracts: ECG appearance of pseudo infarction in COVID positive patients/ Aspect ECG de pseudoinfarct la pacientii COVID pozitivi, Radu Crisan Dabija / Alexandru Burlacu, Clinical Pneumology Hospital, Iasi, Romania/ Institute for Cardiovascular Disease, Iasi, Romania  

 12:50 – 13:05  Berlin-Chemie Symposium: Cheerful, but not too much! / Simpozion Berlin–Chemie: Allegro, ma non-troppo!Antoniu Petris, Professor   “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania, Head of Cardiology Clinic,  “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital Iași Romania

 

13:05 – 14:00 Lunch Break / Pauză de masă

Module III / Modulul III  Chairs: Alexandru Chicos, Viviana Onofrei

14:00 – 14:20  Interesting ECGs that clinicians should know /  ECG-uri interesante pe care clinicienii ar trebui să le cunoască – Adrian Baranchuck, Professor  Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada.  Vice President, International Society of Holter and Non-invasive Electrocardiology. Canada

14:20 -15:00 Acute myocardial infarction: from typical to atypical ECG features (including diagnostic criteria in paced patients) / Infarctul miocardic acut: de la aspecte ECG tipice la aspecte atipice (inclusiv criterii de diagnostic la pacienții în ritm stimulat) – Yochai Birnbaum, Professor, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA  

15:00 – 15:20 Interatrial Block & Bayes’ Syndrome / Blocul interatrial și Sindromul Bayes – Adrian Baranchuck, Professor  Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada.  Vice President, International Society of Holter and Non-invasive Electrocardiology. Canada 

15:20 – 15:40 How to determine the site of origin (SOO) of PVCs using the surface ECG / Cum să determinăm originea extrasistolelor ventriculare pe ECG-ul de suprafață – Alexandru Chicos, Associate Professor, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, IL, USA

15:40 – 16:00 ECG diagnosis of SVTs / Diagnosticul diferențial al tahicardiilor supraventriculare – Adrian Baranchuck, Professor  Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada.  Vice President, International Society of Holter and Non-invasive Electrocardiology. Canada

16:00 – 16:20 Break / Pauză

Module IV / Modulul IV  Chairs: Ciprian Rezus, Viviana Ivan

16:20 – 16:50 Secondary ECG conduction disturbances in acute coronary syndromes / Sindroamele acute coronariene și tulburările de conducere ECG secundare acestora – Yochai Birnbaum, Professor Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA

16:50 – 17:10 Clinical case demonstration of the above theme / Demonstrarea clinică a temei de mai sus – Iulian Matei, Bogdan Artene, Dan Tesloianu, Interventional Cardiology Department, Cardiology Clinic, Clinical Emergency County Hospital “Sf Spiridon”, Iasi, Romania

17:10 – 17:35 Grouped beats: how to interpret them? / Salvele de extrasistole: cum să le interpretăm ?  – Viviana Ivan, Associate Professor “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy, Timisoara, Head of Cardiology Clinic, County Clinical Emergency Hospital, Timişoara, Romania/ Adrian Apostol, “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy, Timisoara, ICU, Cardiology Clinic, County Clinical Emergency Hospital, Timişoara, Romania

17:35 – 18:00 Lyme carditis: Should Romania be concerned about this? / Boala Lyme: ar trebui sa se preocupe România de aceasta? – Adrian Baranchuck, Professor  Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada.  Vice President, International Society of Holter and Non-invasive Electrocardiology. Canada  

18:00 – 18:25 Examples of misinterpreted ECGs in paced patients / Câteva exemple de interpretare eronată a ritmului stimulatGabriel Cismaru, Assistant Professor Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania

18:25 – 18:40 Work selected from submitted abstracts: Resistant ventricular tachycardia 8 days after acute myocardial infarction – a case report/ Tahicardie ventriculara rezistenta repetitiva la 8 zile dupa infarct miocardic acut tratat conservator –  Adrian Pintilie, Radu Miftode, Iulian Matei, Ionut Achitei, Paul Simion, Dan Tesloianu, Interventional Cardiology Compartment, Cardiology Clinic, “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania

18:40 – 18:55 Work selected from submitted abstracts: Tahiarrhythmias in Covid pregnant patients / Tahiaritmii la pacientele gravide Covid pozitive –  Adrian Apostol, Mihaela Viviana Ivan, Carina Bogdan, Oana Ciolpan,`Victor Babeș` University of Medicine and Pharmacy, Timisoara, Romania, VII Department Internal Medicine  II, Cardiology Discipline, Timisoara, Romania

18:55 – 19:25 Sanofi Symposium: Dyslipidemias in 2021 – guides and reality / Simpozion Sanofi: Dislipidemiile în 2021 – ghiduri și realitate – Antoniu Petriș, Professor “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania, Head of Cardiology Clinic, “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital Iași, Romania

19:25 – 19:45 Astra Zeneca Symposium: Double antiplatelet therapy – 12 months and sometimes even longer / Simpozion Astra Zeneca: Dubla antiagregare – 12 luni si uneori chiar mai multDan Tesloianu, Vicepresident SRCETVT, Head of Interventional Cardiology Compartment, Cardiology Clinic, Clinical Emergency County Hospital “Sf Spiridon”, Iasi, Romania 

April 01, 2021 / 01 Aprilie 2021

COURSE III / CURS III

“A fire circle” of tachycardias and complex and challenging ablation cases / “Cercul de foc” al tahicardiilor si cazuri particulare de ablație

Module I / Modulul I  Chairs: Csaba Herczku, Joseph Kautzner

08:00 – 08:45 Ablation of rare variants accesory pathways (Mahaim Fibers, nodoventricular fibers and other) / Ablatia căilor accesorii rare – Melvin Scheinmann, Professor Emeritus  Cardiologist and Electrophysiologist  UCSF School of Medicine, San Francisco, CA, USA

08:45 – 09:10 Localization and ablation of atrial tachycardia/ Localizarea și ablația tahicardiilor atriale – Peter Kistler, Professor  Head of Clinical Electrophysiology Research  The Baker IDI Heart and Diabetes Institute, Melbourne, Australia  Head of Electrophysiology  The Alfred Hospital , Melbourne, Australia

09:10  – 09:35 Accesory pathways: ECG localization and ablation/ Căile accesorii: localizare ECG și ablație – Csaba Herczku, Head of Electrophysiology Laboratory Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden

09:35 – 10:00  Challenging atypical atrial flutter ablation/ Provocări în ablația flutterului atrial atipic – Lucian Muresan, Hopital “Emile Muller”, Mulhouse, France   *PRE-RECORDED*

10:00 – 10:35 Management of CTI dependent atrial flutter: is ablation first line therapy?; Tips and tricks for challenging CTI atrial flutter ablation / Managementul flutter-ului atrial dependent de istmul cavotricuspidian: este ablația terapia de prima linie?; Sfaturi utile pentru ablatiile flutterului atrial dependent de istmul cavotricuspidian, Joseph Kautzner, Professor, Head of Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Palacky University Medical School, Olomouc, Czech Republic

10:35 -10:50 Break/ Pauză

Module II/ Modulul II   Chairs: Yan Huo, Saurabh Kumar

10:50 – 12:00 Plenary session: Brugada Syndrome: 30 years and we continue learning / Sesiune plenară: Sindromul Brugada: 30 ani și continuăm să învățăm – Josep Brugada, Professor University of Barcelona, Barcelona, Spain Section Chief of Arrhythmias at Barnaclínic and Pediatric Hospital of Sant Joan de Déu, Spain

12:00 – 12:25 Epicardial AF ablation/ Ablația fibrilației atriale prin abord epicardic  – Yan Huo, Consultant of Cardiology, Heart Center Dresden, Dresden University of Technology, Germany

12:25 – 12:50 Challenging non-ischemic cardiomyopathy VT ablation cases/ Cazuri particulare in ablația cardiomiopatiilor non-ischemice, Saurabh Kumar, Program Director for Ventricular Arrhythmias and Sudden Cardiac Death  Westmead Hospital, Westmead, Australia, Clinical Associate Professor of Medicine, Sydney Medical School, University of Sydney, Australia

12:50 – 13:15 Abbott Symposium: Abbott High Voltage Latest Algorithm NewsSync AV to Sync AV Plus and VF Therapy Assurance (Algorithms in New Gallant HV devices) / Simpozion Abbott: Noutăți Abbott în terapia de resincronizare și defibrilare automată internăPavlina Trajkova, Abbott Medical Balkan, Field Technical Engineer CRM Eastern Europe, Skopje, North Macedonia

13:15 -14:00 Lunch break/ Pauză de prânz

Module III/ Modulul III   Chairs: Caterina Bisceglia, Beatriz Jauregui Garrido

14:00 – 14:25 Ablation for ARVC/ Ablația în cardiomiopatia aritmogenă de ventricul drept, Paolo Della Bella,  Director of Arrhythmia Unit and Electrophysiology Laboratories  IRCCS Ospedale San Raffaele Milan, Italy / Caterina Bisceglia, Arrhythmia Unit and Electrophysiology Laboratories  IRCCS Ospedale San Raffaele Milan, Italy

14:25–14:50 Imaging for VT ablation/ Imagistica în ablația TV – Beatriz Jauregui Garrido, Heart Institute, Teknon Medical Center, Quironsalud Group, Barcelona, Spain

14:50 – 15:15  VT storm ablation / Ablația furtunii electrice – Csaba Herczku, Head of Electrophysiology Laboratory Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden

15:15 – 15:40 Approach to ablation for Brugada Syndrome/ Cum se face ablația pentru sindromul Brugada – Paolo Della Bella, Director of Arrhythmia Unit and Electrophysiology Laboratories  IRCCS Ospedale San Raffaele Milan, Italy  / Dr. Giovanni Peretto, Arrhythmia Unit and Electrophysiology Laboratories  IRCCS Ospedale San Raffaele Milan, Italy

15:40 – 16:00  When we ablate VT in structural heart disease/ Când facem ablație pentru tahicardia ventriculară în bolile cardiace structurale? –  Csaba Herczku, Head of Electrophysiology Laboratory Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden

16:00 – 16:20 Break/ Pauză

Module IV/ Modulul IV   Chairs: Bradley Knight, John Catanzaro

16:20 – 16:55 Diagnostic maneuvers for non-sustained SVT and sustained SVT/ Manevre diagnostice pentru tahicardiile supraventriculare – Bradley Knight, Director of Cardiac Electrophysiology  Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, IL, USA

16:55 – 17:20 Epicardial access and VT ablation/ Ablația tahicardiei ventriculare prin abord epicardic – Kalyanam Shivkumar, Professor  David Geffen School of Medicine & UCLA Health System,  Director UCLA Cardiac Arrhythmia Center & EP Programs  Director & Chief UCLA Interventional CV Programs & Cardiac Catheterization Laboratories, Los Angeles, CA, USA / Olujimi A. Ajijola, MD, PhD, UCLA Cardiac Arrhythmia Center & EP Programs  Director & Chief UCLA Interventional CV Programs & Cardiac Catheterization Laboratories, Los Angeles, CA, USA

 17:20 – 17:50 The dreaded atrioesophageal fistula : Mechanisms of esophageal injury and protection during LA  ablation / Fistula atrioesofagiană: mecanismele leziunii esofagiane și protecția în timpul ablației LA John Catanzaro, Assistant  Professor, Associate Medical Director, Program Director – Clinical Cardiac Electrophysiology, University of Florida Health – Jacksonville Department of Medicine, Division of Cardiology – Electrophysiology, Jacksonville, FL, USA 

17:50 -18:10 Rare birds: Ablation of Junctional Tachycardia / Rara avis: ablația tahicardiilor joncționale – Jie Cheng, Director, Electrophysiology Basic Research  Texas Heart Institute, Baylor St. Luke’s Medical Center Houston, TX, USA   

18:10 – 18:30 Ablation of AVNRT/ Ablația tahicardiilor prin reintrare în nodul atrioventricular – Mihail Rizov, Cardiologist  Laboratory of Electrophysiology,  Institute of Cardiology, Chisinau, Moldova

18:30 –19:00 Catheter ablation in Sudden Cardiac Death prevention / Ablația pe cateter și prevenția morții subite cardiace Tom de Potter, Associate Director, Cardiovascular Center, Department of Cardiology, Electrophysiology Section, OLV Hospital, Aalst, Belgium *PRE-RECORDED*

19:00 – 19:25  Bayer Symposium: Adequate protection for patients with atrial fibrillation and comorbidities / Simpozion Bayer:  Protejează la timp pacienții cu fibrilație atrială și comorbidități Antoniu Petriș, Professor, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania , Head of Cardiology Clinic, “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital Iași Romania

April 02, 2021 / 02 Aprilie 2021

COURSE IV / CURS IV

Inherited arrhythmias and cardiomyopathies – Part II / Aritmii și cardiomiopatii ereditare – Partea II

Module I/ Modulul I   Chairs: Ruxandra Jurcuț, Horațiu Suciu

08:00 – 08:30  Unique considerations in heart transplantation of patients with inherited arrhythmias and cardiomyopathies / Particularități ale transplantului cardiac la pacienții cu cardiomiopatii ereditare aritmogene – Horațiu Suciu, Professor “George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș, Institute of Emergency for Cardiovascular Diseases and Transplantation (IUBCVT), Târgu Mureș, Romania

08:30 – 09:10 LV non-compaction cardiomyopathy: A short history and understanding of the disease, imaging and a brief review of therapy / Non-compactarea de VS: o scurtă istorie și întelegere a bolii, imagistica  si consideratii terapeutice – Ruxandra Jurcuț, Professor, University of Medicine and Pharmacy „Carol Davila” Bucharest, Romania, Coordinator Expert Center for Rare Cardiovascular Genetic Diseases, Emergency Institute for Cardiovascular Diseases „C.C. Iliescu”, Bucharest, Romania

Long QT Syndrome/ Sindromul de QT lung

09:10 – 09:40 Management of the long QT syndrome: from the early days to precision medicine / Managementul sindromului QT lung: de la început până în epoca modernăPeter J. Schwartz, Director of the Center for Cardiac Arrhythmias of Genetic Origin and of the Cardiovascular Genetics Laboratory at the Istituto Auxologico Italiano, IRCCS, Milan, Italy

09:40 – 10:20 Long QT Syndrome: mechanism based therapies / Sindromul QT lung: terapii bazate pe mecanisme Larissa Fabritz, ProfessoInstitute of Cardiovascular Sciences, Birmingham, UK, College of Medical and Dental Sciences University of Birmingham, UK

10:20 – 10:50 Break/ Pauză

Module II/ Modulul II   Chairs: Silvia Priori, William J McKenna

10:50 – 11:30 Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia: manifestations, risk stratification and management  / Tahicardia polimorfă catecolaminergică: manifestari, stratificarea riscului și management – Silvia G Priori, Professor, Molecular Medicine Department of the University of Pavia, Italy Istituti Clinici Scientifici Maugeri, Pavia, Italy

Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy / Cardiomiopatia aritmogenă de VD

11:30 – 12:00 A short history and understanding of the disease, including risk stratification,  ECG examples and a brief review of therapy / O scurtă istorie și întelegere a bolii, inclusiv stratificarea riscului și exemple ECG si consideratii terapeutice William J McKenna, Professor Emeritus, University College London, UK

12:00 – 12:30 CMR phenotyping in ARVC/ Fenotiparea prin rezonanță magnetică cardiacă in ARVC  – Jan Bogaert, Professor of Radiology, University Hospitals Leuven, Catholic University Leuven, Belgium

12:30 – 13:00  ARVC: A complete therapeutic approach: conservative and interventional therapy / O abordare terapeutică completă: Terapie conservatoare și terapie intervențională – Pasquale Santangeli, Associate Professor Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA

13:00 – 13:15  Work selected from submitted abstracts: Left ventricular involvement in arrhythmogenic right ventricular dysplasia – a CMR imaging case/ Afectarea VS într-un caz de ARVC – caz clinic Anatolie Cazacu, Cardiac Radiologist (MRI/CT) German Diagnostic Center, Chisinau, Republic of Moldova

13:15 – 14:00 Lunch break / Pauză de masă

Module III/ Modulul III   Chairs: Adina Ionac, Mihail Chelu

Hypertrophic cardiomyopathy / Cardiomiopatia hipertrofică

14:00- 14:30 A short history of the disease, including risk stratification and ECG examples / O scurtă istorie și întelegere a bolii, inclusiv stratificarea riscului și exemple ECG – Chris Semsarian, Professor, Sydney Medical School, Sydney, Australia, Head of the Molecular Cardiology Group, Centenary Institute, Sydney, Australia 

14:30 – 15:00 – Multimodal imaging in HCM/ Imagistica multimodală în CMH – Adina Ionac, Professor “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy, Timișoara, Institute of Cardiovascular Disease Timișoara, Romania

15:00 – 15:30 A complete therapeutic approach: Conservative and interventional therapy, including myectomy, alcohol ablation and radiofrequency ablation / O abordare terapeutică completă: Terapie conservatoare și terapie intervențională, inclusiv miomectomie, ablație cu alcool și ablație cu radiofrecvență – Mihail G. CheluAssociate Professor, Director of Electrophysiology, Baylor Heart Clinic, Director of Clinical Electrophysiology Research, Medical Director Inherited Arrhytmia and Cardiomyopathy Clinic, Associate Program Director Electrophysiology Fellowship, Baylor College of Medicine, Cardiology Division Houston Texas, TX, USA  

15:30 – 16:00 Genetics and management of dilated cardiomyopathy/ Genetica si managementul cardiomiopatiei dilatative idiopatice –  Ray Hershberger, Professor and Director, Division of Human Genetics Wexner Medical Center at the Ohio State University, Columbus, OH, USA, Dorothy M Davis Heart and Lung Research Institute USA, Columbus, OH, USA

16:00 – 16:20 Break/ Pauză

Module IV/ Modulul IV   Chairs: Elena Arbelo, Maxim Didenko

16:20 – 17:00  J Wave Syndrome: From Benign to Malignant / Sindromul de repolarizare precoce: O istorie a transformării de la benign la malign si abordarea formelor maligne – Charles Antzelevich, Professor Emeritus Lankenau Institute for Medical Research, Philadelphia, PA, USA

17:00 – 17:30 Short QT Syndrome – a short discussion / Sindromul de QT scurt – Pe scurt despre el – Elena Arbelo, Professor Cardiovascular Institute of the Hospital Clínic of Barcelona, Spain, Coordinator of the Cardiac Genetic Diseases and Sudden Arrhythmic Death Unit, Barcelona, Spain

17:30 – 18:00 Sports and Chanellopathy: Athletes with Chanellopathy may be eligible to play? What conditions must be met?/ Activitatea sportiva la pacienții cu canalopatii: atleții cu canalopatii pot continua activitatea sportivă? În ce condiții? –  Elena Ene, Interventional Electrophysiologist,  Cardiovascular Center Bad Neustadt, Department of Cardiology,  Bad Neustadt, Germany

18:00 -18:30  Anatomy of idiopathic ventricular arrhythmias / Aspecte anatomice în aritmiile ventriculare idiopaticeMaxim Didenko, Associate Professor, Head of Department of Interventional Arrhythmology, Kupriyanov Cardiovascular Surgery Clinic, Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, Russian Federation

18:30 – 18:55 Electrical storm in patients with inherited arrhythmias and cardiomyopathies – some particularities? / Furtuna electrică la pacienții cu aritmii și cardiomiopatii ereditareexistă particularități? – Elena Ene, Interventional Electrophysiologist,  Cardiovascular Center Bad Neustadt, Department of Cardiology,  Bad Neustadt, Germany

18:55 – 19:30 Pfizer Symposium: Diagnosis and management of the patient with cardiomyopathy secondary to transthyretin amyloidosis / Simpozion Pfizer: Diagnosticul si managementul pacientului cu cardiomiopatie secundara amiloidozei cu transtiretinaDaniela Crișu, Cardiology Clinic, “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania

April 03, 2021/ 03 Aprilie 2021

COURSE VII/ CURS VII

The anatomical and physiological basis of electrophysiology / O întelegere anatomo – fiziologică a electrofiziologiei

Module I/ Modulul I   Chairs: Jose Angel Cabrera, Daniela Crișu

08:00 – 08:30 Ion channels and cellular electrophysiology / Canalele ionice și electrofiziologia celulară – Na Li, Assistant Professor  Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA 

08:30 – 09:30 Cardiac anatomy for the electrophysiologist / Anatomia cordului pentru electrofiziologi – Jose Angel Cabrera, Professor European University of Madrid, Madrid, Spain, Head of Cardiology at Quirónsalud Madrid University Hospital, Madrid, Spain

09:30 – 10:10 And what we see by echocardiography – a review of transthoracic and transesophageal approaches / Și ce ne arată din ea ecocardiografia – un review al explorării transtoracice și transesofagiene , Daniela Crișu, Cardiology Clinic, “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania

10:10 – 10:30 Does cardiac CT provide additional details? / Ne oferă CT-ul cardiac detalii suplimentare? –  Anatolie Cazacu, Cardiac Radiologist (MRI/CT) German Diagnostic Center, Chisinau, Republic of Moldova

10:30-10:50 Break / Pauză

Module II/ Modulul II   Chairs: Anatolie Cazacu, Gabriel Cismaru

10:50 – 11:20 Intracardiac EGM – can anatomy guide us? / Electrograma endocavitară – ne poate anatomia ajuta în înțelegere? – Maxim Didenko, Associate Professor, Head of Department of Interventional Arrhythmology, Kupriyanov Cardiovascular Surgery Clinic, Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, Russian Federation

11:20 – 11:45 Vein of Marshall ethanol ablation in persistent AF/ Ablația fibrilatiei atriale persistente prin tehnica de alcoolizare a venei Marshall – Gabriel Cismaru, Assistant Professor Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania

11:45 – 12:15 Atrial lead implantation in patients with atrial fibrillation and CRT – Is it worth it? – An optimal approach for AF patients with CRT therapy / Merită să implantăm sonda de atriu la pacienții cu fibrilație atrială și terapie de resincronizare? – Abordarea optimă a pacienților cu fibrilație atrială supuși terapiei de resincronizare – Josef Kautzner, Professor,  Head of Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Palacky University Medical School, Olomouc,  Czech Republic

12:15 – 12:40  What about cardiac MRI in EP? / RMN-ul cardiac cum poate ajuta in electrofiziologie? – Anatolie Cazacu, Cardiac Radiologist (MRI/CT), German Diagnostic Center, Chisinau, Republic of Moldova

12:40 – 12:55  Work selected from submitted abstracts: Late extraction of a perforated RV lead with intrathoracic migration – should we be scared about it? – clinical case presentation/ Extracție tardivă a unei sonde de VD perforată și migrată intratoracic – cât de frica trebuie sa ne fie? – prezentare de caz clinic – Ionut Tudorancea, Cristian Haba, Dan TesloianuInterventional Cardiology Compartment, Cardiology Clinic, “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania

12:55 – 13:10  Work selected from submitted abstracts: Technical differences in lead extraction for early and late lead-related endocarditis / Diferențe în tehnica de extracție  între endocardita precoce și cea tardivă de sonda de stimulare Andreea Ursaru, Eduard Popescu, Dan Tesloianu, Interventional Cardiology Compartment, Cardiology Clinic, “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania 

13:10 – 14:00 Break / Pauză

Module III/ Modulul III    Chairs: Kamil Sedlacek, Jose Maria Tolosana

14:00 – 14:40 Cardiac dyssynchrony and the logic of resynchronization – practical optimization of CRT (LV-RV delay / ECG optimization of CRT / Optimization of CRT using echocardiography and other parameters) / Disincronismul cardiac și logica resincronizării – cum optimizăm practic și pragmatic rezultatele resincronizării? (Reglare delay VS-VD/ Adaptarea funcție de ECG/ Adaptarea funcție de ecocardiografie și altele) – Alexandru Chicos, Associate Professor Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, IL, USA

14:40 – 15:05 CRT: When it is the adequate therapy? When it is not?  How to make an appropriate preprocedural patient selection? / CRT: Când este terapia adecvată și când nu? Cum putem selecționa pacientii preprocedural?  – Kamil Sedlacek, Electrophysiology and Device Therapy Department  University Hospital of Hradec Králové, Czech Republic

15:05 – 15:30 Intracardiac echocardiography – is it of real help in pacing and EP? / Ecocardiografia intracardiacă – este de real ajutor în pacing și electrofiziologie? – Mansour Razminia, Director of the Cardiac Electrophysiology Lab AMITA Health St. Joseph Hospital in Chicago, IL, USA

15:30 – 16:00 Multipolar vs. multisite LV pacing / Pacing multipolar vs. pacing multisite VS – Jose Maria Tolosana, Cardiovascular Institute of the Hospital Clínic of Barcelona, Arrhythmia Unit, University of Barcelona, Spain

16:00 – 16:20 Break / Pauză

Module IV/ Modulul IV    Chairs: Roberto Keegan, Valentina Kutyifa

16:20 – 16:50  Primary versus secondary prevention with ICDs – Who is the winner? / Profilaxia primară versus profilaxia secundară cu ICD? Care merită mai mult? – Jose Maria Tolosana, Cardiovascular Institute of the Hospital Clínic of Barcelona, Arrhythmia Unit, University of Barcelona, Spain

16:50 – 17:20  Optimal implantable cardioverter-defibrillator programming and testing/ Programarea și testarea optimă a defibrilatoarelor cardiace implantabile – Roberto Keegan, Past President of Latin America Heart Rhythm Society, Hospital Privado del Sur, Bahia Blanca, Argentina,  Electrophysiology Director Hospital Español, Argentina

17:20 – 17:50 Time to get rid of the „D” in CRT for nonischemic cardiomyopathy?/ Mai avem nevoie de „D” la pacienții cu CRT și cardiomiopatie non-ischemică? – Eduard Belu, Military Hospital, Brașov, Romania

17:50 – 18:10 Cybersecurity & Cardiac Devices / Securitatea cibernetică și dispozitivele intracardiace – Adrian Baranchuck, Professor, Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada.  Vice President, International Society of Holter and Non-invasive Electrocardiology. Canada 

18:10 – 18:40 Prediction of responder vs non – responder  to CRT/ Cum estimăm riscul de non-responder post CRT? – Valentina Kutyifa, Associate Professor, Chair of the Research Policy Committee, University of Rochester Faculty Senate, University of Rochester Medical Centre, Clinical Cardiovascular Research Center, Rochester, NY, USA

18:40 – 19:05 Medtronic Symposium: Remote monitoring of implantable cardiac devices – a new level of a new era / Simpozion Medtronic: Monitorizarea la distanță a dispozitivelor cardiace implantabile – un nou nivel al unei noi ereRoko Krpetic, Connected Health Product Manager EMEA at Medtronic, Faculty of Economics and Business Zagreb, Zagreb, Croatia

19:05 – 19:20 Novartis Symposium: How to counteract the damage of HFrEF patient heart / Simpozion Novartis: Cum să contracarăm deteriorarea inimii pacientului cu insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție scazută Antoniu Petriș, Professor   “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania, Head of Cardiology Clinic,  “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital Iași, Romania

April 04, 2021 /04 Aprilie 2021

COURSE IX/ CURS IX

Technical EP or CIED engineering / Electrofiziologie tehnică sau ingineria dispozitivelor implantabile și alte….comentarii pe tema dată

Module I/ Modulul I   Chairs: Dan Tesloianu, Razvan Maxim

08:00 – 08:40 Technical data on pacemakers/ICDs (leads and generators) / Date tehnice despre stimulatoarele cardiace  clasice, defibrilatoare implantabile (generator, sonde) – Dan Tesloianu, Vicepresident SRCETVT, Head of Interventional Cardiology Compartment, Cardiology Clinic, Clinical Emergency County Hospital “Sf Spiridon”, Iasi, Romania

08:40 – 09:10 How do pacemakers “see” and “work” or about sensing and pacing / Cum “vad” și cum “merg” stimulatoarele sau despre sensing și pacing  – Nic Dragotoiu, Arrhythmology Clinic, Emergency Institute for Cardiovascular Diseases „C.C. Iliescu” , Bucharest, Romania

09:10 – 09:50 How do pacemakers adapt to what they “see” (pacemaker’s sensors – including CLS and equivalents, hysteresis, refractory period, blanking period) / Cum se adaptează stimulatoarele la ceea ce “văd” (senzorii stimulatoarelor – inclusiv CLS, histerezis-ul, perioada refractară, perioada de blanking) – Leonard Mandeș,  Arrhythmology Clinic Emergency Institute for Cardiovascular Diseases „C.C. Iliescu”, Bucharest, Romania

09:50 – 10:10 How much more do pacemakers “see”? (hemodynamic monitoring, circadian variability and their utility) / Cât de multe “văd” în plus stimulatoarele cardiace?  (monitorizarea hemodinamică, variabilitatea circadiană și utilitatea lor) – Răzvan Maxim, “Sf. Apostol Andrei” County Clinical Emergency Hospital, Constanța, Romania

10:10 – 10:30 Loop recorders technology and implantation techniques / Despre loop-recorder, tehnici de implantare – Sergiu Sipoș, Arrhythmology Clinic, Emergency Institute for Cardiovascular Diseases „C.C. Iliescu”, Bucharest, Romania

10:30 – 10:50 Break / Pauză

Module II/ Modulul II   Chairs: Eduard Belu, Constantin Luca

10:50 – 11:30 Technical data about ICDs/ CRTs (battery, leads, including DF1 vs. DF4) – Some tips and tricks / Date tehnice despre ICD/ CRT (baterie, sonde, inclusiv DF1 vs. DF4) – Câteva sfaturi utile – Eduard Belu, Military Hospital, Brașov, Romania

11:30 – 12:00 EMI in pacing: How patient can avoid them?; How pacemakers can avoid them? / Interferentele electromagnetice la pacientii cardiostimulati: cum le pot evita pacientii? cum le evita dispozitivele implantate? – Jean Benoit le Polain de Waroux, Professor, Head of Cardiology Clinic, St-Jan Hospital, Bruges, Belgium

12:00 – 12:30  Univentricular vs biventricular pacing in CRT implanted patients / Pacing univentricular vs biventricular la pacienții supuși terapiei de resincronizare – Constantin Luca, Associate Professor “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy, Timişoara, Romania, Manager of the Institute for Cardiovascular Diseases, Timisoara, Romania

12:30 –12:45 Work selected from submitted abstracts: Vasovagal syncope – a permanent challenge / Sincopa vasovagală – o provocare continuă – Loredana Clapa, Eduard Popescu, Dan Tesloianu, Interventional Cardiology Compartment, Cardiology Clinic, “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania

12:45 – 13:00 Work selected from submitted abstracts: Does the implantation of loop recorders really help?/ Ajută cu adevărat implantarea de loop-recordere? – Adrian Crisan, Haba Cristian, Andreea Ursaru, Dan Tesloianu, Interventional Cardiology Compartment, Cardiology Clinic, “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania

13:00 – 13:15 Work selected from submitted abstracts:  Slow ventricular rhythms in Covid-19 patients: the calm before the (cytokine) stormRitmuri lente ventriculare la pacienții Covid 19 pozitiviRadu-Ștefan Miftode,  Adrian Pintilie, Dan Tesloianu, Antoniu Petris, Ionela-Larisa Miftode, Cardiology Clinic,  “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital Iași Romania/ St. Parascheva Infectious Disease Clinical Hospital Iasi, Romania 

13:15 – 14:00 Lunch Break / Pauza de masă

Module III/ Modulul III    Chairs: Mohammad Saeed, Sergiu Sipos

14:00 – 14:30 Non-conventional CRT use: HOCM and congenital heart disease / Utilizări neconvenționale ale CRT: CMHO și boli congenitale – Wilson Lam, Assistant Professor Texas Children’s Hospital, Houston, TX, USA

14:30 – 15:00 Detection and therapies for arrhythmias (ATP and ICD shock) / Ce înseamnă pentru inimă terapiile ATP și șocul electric intern? – Mohammad Saeed, Associate Professor Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA

15:00 – 15:30 Defibrillation Threshold – What’s it about? Should we still test it?  / Ce înseamnă pragul de defibrilare? Trebuie el încă testat? – Mehdi Razavi, Associate Professor, Director of Texas Heart Institute Electrophysiology Research and Innovations Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA, Adjunct Professor of Bioengineering at Rice University, Houston, TX, USA  *PRE-RECORDED*

15:30 – 16:00 Leadless pacing technology and implantation techniques / Despre tehnologia “Leadless pacing” și tehnicile de implantare – Vivek Reddy, Director Cardiac Electrophysiology Helmsley Trust Professor of Medicine, USA Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York City, NY, USA

16:00 – 16:20  Break / Pauză

Module IV/ Modulul IV   Chairs: Saman Nazarian, John Catanzaro

16:20 – 16:50 Subcutaneous ICD technology and implantation techniques / Defibrilatorul implantabil subcutanat și tehnici de implant – Bradley Knight, Director of Cardiac Electrophysiology  Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, IL, USA

16:50 – 17:20 CIEDs MR compatibility and incompatibility / Cat de incompatibilă cu RMN-ul este … incompatibilitatea RMN? – Saman Nazarian Associate Professor University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA

17:20 – 17:45  A novel bioenvelope and suture technique for the subcutaneous ICD / O nouă bioanvelopă și tehnica de sutură pentru defibrilatorul cardiac subcutanat – John Catanzaro, Assistant  Professor, Associate Medical Director, Program Director – Clinical Cardiac Electrophysiology, University of Florida Health – Jacksonville Department of Medicine, Division of Cardiology – Electrophysiology, Jacksonville, FL, USA 

18:00  – 19:00 Closing ceremony and awarding of the best 10 original works – Joint event with ROOM II / Ceremonia de închidere a manifestarii și premierea celor mai bune 10 lucrări originale – eveniment comun cu Sala II

SALA 2 / ROOM 2

March 30, 2021 / 30 Martie 2021

 

13:00- 14:00  The official opening of 2nd Annual Iasi Arrhythmia Forum 2021 – Joint event with ROOM I/ Deschiderea oficială a Iași Arrhythmia Forum 2021 Ediția a II-a – eveniment comun cu Sala I  

State of the Art Session: Heart Failure – Old Problems, New Tools / State of the Art Session: Insuficiența Cardiacă – Probleme vechi, Instrumente noi

 

Module I/ Modulul I  Chairs: Petar M. Seferović, Antoniu Petriș

Non-interventional approach of HF/ Abordul nonintervențional al IC

 

14:00 – 14:25 Gender differences in Heart Failure/ Diferențe legate de sex în evoluția insuficienței cardiace – Carmen Ginghină, Professor Emeritus, UMF C. Davila Bucharest,Romania,  Emergency Institute for Cardiovascular Disease “Prof. Dr. C.C. Iliescu”, Bucharest,  Romania, Editor in Chief Romanian Journal of Cardiology, Bucharest, Romania   *PRE-RECORDED*

14:25 – 14:50 HFpEF: recent insights in optimal treatment/ Insuficiența cardiacă cu fracție de ejecție preservată: abordări recente privind tratamentul optimal – Petar M. Seferović, Professor, Vice-President European Society of Cardiology, Past President of HFA of the ESC, University of Belgrade, Faculty of Medicine and Heart Failure Center, Belgrade University, Belgrade University Medical Centre, Belgrade, President Heart Failure Society of Serbia, Academician Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbian Republic

14:50 – 15:15 Heart Failure and Arrhythmias – a never ending loop: an anatomoclinical point of view/ Insuficiența cardiacă și aritmiile – o buclă fara sfârșit: un punct de vedere anatomo – clinic, Igor Efimov, Alisann &Terry Collins Professor, Department of Biomedical Engineering, The George Washington University, Washington DC, Editor-in-Chief Cardiovascular Engineering &Technology Journal, Fellow of the National Academy of Inventors (NAI), Washington DC, USA

15:15 – 15:40 A look at the crystal ball: New algorithm in the treatment of the HFrEF/ Noi algoritmi de tratament ai insuficienței cardiace cu fracție de ejecție redusăPetar M. Seferović, Professor, Vice-President European Society of Cardiology, Past President of HFA of the ESC, University of Belgrade, Faculty of Medicine and Heart Failure Center, Belgrade University, Belgrade University Medical Centre, Belgrade, President Heart Failure Society of Serbia, Academician, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbian Republic

15:40 – 16:00 Atrial failure – a new disease or a new concept integrating old knowledge / Insuficiența atrială – o nouă patologie sau un concept nou ce integrează date deja cunoscute? – Adrian Baranchuck, Professor, Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada, Vice President International Society of Holter and Non-invasive Electrocardiology. Canada 

 

16:00 – 16:20 Break/ Pauză

 

Module II/ Modulul II   Chairs: Victor Costache, Mathe Zsombor

Interventional approach of HF/ Abordul intervențional al IC

 

16:20 – 16:50  A comparison between ischemic and non-ischemic cardiomiopathy – an interventional EP point of view/ Scurtă comparație între cardiomiopatia dilatativă nonischemică și cea ischemică – un punct de vedere al electrofiziologului interventionistAnte Anic, Head of Electrophysiolgy Lab, Heart Center University Hospital Split, Croatia

16:50 – 17:15 Specific situations in percutaneous heart failure treatment (MitraClip, Triclip, CTO in HF)/ Situații specifice in tratamentul percutan al insuficienței cardiace – Loic BelleCentre Hospitalier Annecy-Genevois, France

17:15 -17:50 New devices in percutaneous treatment for acute and chronic HF / Noi device-uri în tratamentul percutan al insuficienței cardiace acute și croniceDhaval R. Parekh, Assistant Professor,  Baylor College of Medicine, Cardiology Division Houston Texas, TX, USA

17:50 – 18:15 TAVR: how much we can push the limits in HF patients? What are the expectations / TAVR: până unde putem împinge limitele procedurii la pacienții cu IC și cu ce speranțe? – Lionel Mangin, Centre Hospitalier Annecy-Genevois, France

18:15 – 18:40 Left Ventricular Assist Device/ Dispozitive de asistare a funcției contractile a VS – Mathe Zsombor, Assistant Professor, Cardiovascular Surgery, “George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș, Institute of Emergency for Cardiovascular Diseases and Transplantation (IUBCVT), Târgu Mureș, Romania

18:40 – 19:10 Heart Failure: When to supplement pharmacotherapy with Cardiac Contractility Modulation therapy? / Insuficiența cardiacă: Când suplimentăm terapia farmacologică cu terapia de modulare a contractilității miocardice?Roberto Antonicelli, Professor, Director of Cardiology, Department of Cardiology, National Scientific Institute (INRCA) of Ancona, Ancona, Italy / Lucia Mancinelli, Department of Cardiology, IRCCS INRCA, Ancona, Italy

Astra Zeneca Symposium: Forxiga – unprecedented efficacy in heart failure with reduced ejection fraction / Simpozion Astra Zeneca: Forxiga – eficacitate fără precedent în insuficiența cardiacă cu fracție de ejecție redusă

19:10 – 19:30 The results of the DAPA-HF study in the context of HFrEF management challenges / Rezultatele studiului DAPA-HF  în contextul provocărilor managementului HFrEF – Antoniu Petriș, Professor, Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania, Head of Cardiology Clinic,  “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital Iași, Romania 

19:30 – 19:50 When, how and why can HFrEF patients benefit from FORXIGA treatment? / Când, cum și de ce pot beneficia pacienții cu HFrEF de tratamentul cu FORXIGA? Theodora Benedek, Professor University of Medicine and Pharmacy of Târgu Mureș, Târgu Mureș, Romania, Head of Cardiology Clinic,  County Clinical Emergency Hospital Târgu Mureș Romania   

 

March 31, 2021 / 31 Martie 2021

Joint Session with SRCETVT (Romanian Society of Endovascular Surgery and Vascular Therapy  Transcatether / ISEVS (International Society of EndoVascular Specialists) / Sesiune comună cu SRCETVT / ISEVS

Chairs: Victor Costache, Dan Tesloianu

08:00 – 08:20 Personalized minimally invasive treatment for aortic valve disease – insights from AVR International study / Tratamentul minim invaziv personalizat al valvulopatiilor aortice – rezultate preliminare din studiul AVR International – Victor Costache, Associate Professor, President of the Romanian Society for Endovascular Surgery and Vascular Therapy Transcatether,  „Lucian Blaga” University of Sibiu, Sibiu, Romania

08:20 – 08:40 CT Imaging for virtual planning of minim invasive aortic valve repair / Imagistica CT pentru înlocuirea minim invazivă a valvei aortice – Anatolie Cazacu, Cardiac Radiologist (MRI/CT) German Diagnostic Center, Chisinau, Republic of Moldova

08:40 – 09:00 Endoscopic mitral valve surgery / Chirurgia endoscopică a valvei mitrale – Victor Costache, Associate Professor, President of the Romanian Society for Endovascular Surgery and Vascular Therapy  Transcatether,  „Lucian Blaga” University of Sibiu, Sibiu, Romania

09:00 – 09:25  TAVR (Transcatheter Aortic Valve Replacement) – What we already know, what we still don’t know? / TAVR – Ce știm deja, ce mai putem afla? –  Markus Lins, Professor, Klinikum Stadt Soest, Klinik fur Innere Medizin und Kardiologie, Soest, Dortmund, Germany

09:25 – 09:45 Preoperative echocardiography for minimally invasive surgical treatment at mitral and aortic valvular level / Evaluarea ecocardiografică preoperatorie pentru intervențiile minim invazive la nivel mitral și aortic – Cristina Pitis, “Sf. Constantin” Hospital, Brasov, Cardiology and Cardiovascular Surgery Departments, Brasov, Romania

09:45 – 10:05  Conduction disturbances after TAVR (Trancatether Aortic Valve Replacement)how we can solve it?/ / Tulburări de conducere după TAVR cum le putem rezolva? – Dan Tesloianu, Vicepresident SRCETVT, Head of Interventional Cardiology Compartment, Cardiology Clinic, Clinical Emergency County Hospital “Sf Spiridon”, Iasi, Romania

10:05 – 10:30 The transcaval approach for TAVR / Abordul transcaval pentru TAVR – Simon Redwood, Professor of Interventional Cardiology, King’s College, London, UK, Honorary Consultant Cardiologist, Guy’s and St. Thomas NHS Foundation Trust, London, UK

 

10:30 – 10:50 Break/ Pauză

 

COURSE II / CURS II

Particular implant techniques and the management of special situations and complications of implant / Tehnici particulare de implant si managementul situatiilor speciale si al complicatiilor implantului

 

Module I/ Modulul I    Chairs: Joseph Kautzner, Theodora Benedek

 

10:50 – 11:20 Cardiovascular rehabilitation in IPG/ ICD/ CRT patients/ Recuperarea cardiovasculară la pacientul purtător IPG / ICD / CRT – Florin Mitu, Professor University of Medicine and Pharmacy „Grigore T. Popa” Iasi, Head of Cardiology Clinic, Recovery Clinical Hospital, Iasi, Romania / Ovidiu Mitu, Lecturer, University of Medicine and Pharmacy „Grigore T. Popa” Iasi, Cardiology Clinic, Clinical Emergency County  Hospital “ Sf. Spiridon” Iasi, Romania

11:20 – 11:50 Tips and tricks for non-interventional LV lead implantation/ Sfaturi practice pentru implantarea non-intervențională a sondei de VS – Josef Kautzner, Professor, Head of Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Palacky University Medical School, Olomouc, Czech Republic

11:50 – 12:40 Implant complication management (Including lead failure) / Cum manageriem complicațiile implantului? (Inclusiv complicații legate de degradarea sondelor?) – Imre Benedek, Professor, University of Medicine and Pharmacy of Târgu Mureș, Târgu Mureș, Romania, Head of VI Internal Medicine Department, County Clinical Emergency Hospital Târgu Mureș, Romania / Theodora Benedek, Professor University of Medicine and Pharmacy of Târgu Mureș, Târgu Mureș, Romania, Head of Cardiology Clinic,  County Clinical Emergency Hospital Târgu Mureș, Romania

12:40 – 13:20 Implant techniques for pacemakers and ICDs – with an eye toward avoiding complications (including LV leads) / Tehnici de implantare pacemakere și ICD-uri – astfel încat să evităm complicațiile (inclusiv despre sonda de VS) – Mihail G. Chelu,  Associate Professor, Director of Electrophysiology, Baylor Heart Clinic, Director of clinical Electrophysiology Research, Medical Director, Inherited Arrhytmia and Cardiomyopathy Clinic, Associate Program Director Electrophysiology Fellowship, Baylor College of Medicine, Cardiology Division Houston Texas, USA

 

13:20 – 14:00  Break / Pauză

 

Module II/ Modulul II   Chairs: Mihail Chelu, Seth Worley

 

14:00 – 14:30 Cosmetic implant techniques / Tehnici “cosmetice” de implantare – Cristian Haba, Assistant Professor, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania, Interventional Cardiology Compartment, Cardiology Clinic,  “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital Iași Romania

14:30 – 15:00 Interventional CRT (Tools and techniques in interventional cardiology facilitating LV-lead implantation) / CRT Intervențional (Utilizarea tehnicilor și instrumentelor din cardiologie intervențională pentru a facilita implantarea sondei de VS) – Seth Worley, Assistant Professor Duke University, Durham, NC, USA , Director of the Cardiac Electrophysiology Interventional Implant Program at Medstar Heart & Vascular Institute, Washington Hospital Center, Washington DC, USA

15:00 – 15:30 Unusual approach techniques for implant (iliac, jugular vein) / Modalități “unusual” de implantare (venele iliace, jugulare) – Eduard Belu, Military Hospital, Brașov, Romania

15:30 – 16:00 Advanced CRT techniques: venoplasty and snaring / Tehnici avansate de implant CRT – venoplastie și “snaring” – Seth Worley, Assistant Professor Duke University, Durham, NC, USA , Director of the Cardiac Electrophysiology Interventional Implant Program at Medstar Heart & Vascular Institute, Washington Hospital Center, Washington DC, USA

 

16:00 – 16:20 Break/ Pauză

 

Module III/ Modulul III Chairs: Roger Freedman, Dan Tesloianu

 

16:20 – 16:40  A real “unusual” implant technique – case report / O modalitate real “unusual” de implantare – caz clinic – Radu Ciudin, Associate Professor UMF C. Davila, Bucharest, Romania, Head of Arrhythmology Clinic, Emergency Institute for Cardiovascular Disease “Prof. Dr. C.C. Iliescu”, Bucharest, Romania / Sergiu Sipoș , Arrhythmology Clinic Emergency Institute for Cardiovascular Diseases „C.C. Iliescu”, Bucharest, Romania 

 

16:40 – 17:05 Post TAVR pacing indications and management/ Pacing post procedura de TAVI – Joanna Molina  Razavi, Assistant Professor Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA Physician Ambassador, Center for Women’s Heart & Vascular Health, Texas Heart Institute, TX, USA    *PRE-RECORDED*

17:05– 17:30 Indications for lead extraction / Indicații de extragere a sondelor – Kamil Sedlacek, Electrophysiology and Device Therapy Department  University Hospital of Hradec Králové, Czech Republic  

17:30 – 18:00 How to perform safely laser lead extraction (active and passive RA and RV leads/ LV leads) / Cum efectuăm laser extracția sondelor fără complicații (sonde active și pasive de AD și VD / sonde VS) – Robert Schaller, Assistant Professor University of Pennsylvania, Philadelphia,USA, Department of Cardiac Electrophysiology, PA,  USA

18:00 – 18:30 How to perform safely mechanical  lead extraction (active and passive RA and RV leads/ LV leads) / Cum efectuăm extracția mecanică a sondelor fără complicații (sonde active și pasive de AD și VD / sonde VS) – Roger Freedman, University of Utah, Idaho Heart Institute, Idaho, ID, USA

 

18:30 – 18:55  Terapia Symposium: News and challenges in the treatment of heart failure / SimpozionTerapia: Actualitati si provocari in tratamentul insuficientei cardiaceLucian Petrescu, Professor “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy, Timişoara, Romania, Head of Cardiology Clinic,  Institute for Cardiovascular Diseases, Timisoara, Romania

 

April 01, 2021/ 01 Aprile 2021

COURSE IV / CURS IV

Inherited arrhythmias and cardiomyopathies – Part I/ Aritmii și cardiomiopatii ereditare – Partea I

 

Module I/ Modulul I Chairs: Jodie Ingles, Alina Negru

 

08:00 – 08:30 The 2020 APHRS/ HRS Expert Consensus Statement on the Investigation of SCA and SCD/ Expert Consensul APHRS/ HRS privind investigarea stopului cardiovascular subit și morții subite cardiovasculare – Martin Stiles, Associate Professor University of Auckland, Auckland, New Zealand,  Director of Electrophysiology at Waikato Hospital, Hamilton, New Zealand

08:30 – 09:00 Genetics: breaking down complex to simple/ Genetica: un mod de a simplifica lucrurile – Jodie Ingles, Associate Professor Centenary Institute, Sydney, Australia, Head Cardio Genomics Program, Cardiac Genetic Counsellor, Department of Cardiology, Royal Prince Alfred Hospital, Sydney, Australia

09:00 -09:30 Risk stratification of ventricular arrhythmias in genetic cardiomyopathies/ Stratificarea riscului de aritmii ventriculare în cardiomiopatiile genetice – Arthur Wilde, Professor Department of Cardiology, Academic Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands

09:30 – 10:00 What is the role of the genetic counselor/ Rolul consilierului genetic – Jodie Ingles, Associate Professor Centenary Institute, Sydney, Australia, Head Cardio Genomics Program, Cardiac Genetic Counsellor, Department of Cardiology, Royal Prince Alfred Hospital, Sydney, Australia

10:00 – 10:30 Idiopathic ventricular fibrillation: manifestations, risk stratification and management   / Fibrilația ventriculară idiopatică: manifestari, stratificarea riscului și management – Meleze Hocini, Professor, Centre Hospitalier Universitaire Bordeaux, University of Bordeaux, France, Deputy Director of Liryc (Electrophysiology and Heart Modeling Institute), Pessac, France

 

10:30 – 10:50 Break/ Pauză

 

Module II/ Modulul II   Chairs: Tachapong Ngarmukos, Dan Tesloianu

Brugada Syndrome / Sindromul Brugada

 

10:50 – 12:00 Plenary session: Brugada Syndrome: 30 years and we continue learning / Sesiune plenară: Sindromul Brugada: 30 ani și continuăm să învățăm – Josep Brugada, Professor University of Barcelona, Barcelona, Spain, Section Chief of Arrhythmias at Barnaclínic and Pediatric Hospital of Sant Joan de Déu, Barcelona, Spain

12:00 – 12:25 Epidemiology and regional differences in Brugada Syndrome/ Epidemiologie și diferențe regionale în prevalența tipurilor de sindrom Brugada – Tachapong Ngarmukos, President of APHRS, Mahidol University, Bangkok, Thailand, Diplomate of The American Board of Cardiovascular Disease, Diplomate of The American Board of Clinical Cardiac Electrophysiology, Thailand

12:25 – 12:50 Molecular autopsy/ Autopsie moleculară – Chris Semsarian, Professor Sydney Medical School, Sydney, Australia, Head of the Molecular Cardiology Group, Centenary Institute, Sydney, Australia 

12:50 – 13:15 Time-to-first appropriate shock in patients implanted prophylactically with an implantable cardioverter defibrillator: data from the Survey on Arrhythmia Events in Brugada Syndrome (SABRUS) / Timpul până la primul șoc adecvat la pacienții cu ICD implantat profilactic (SABRUS Survey) – Anat Milman, Tel-Aviv Sourasky Medical Center, Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel

13:15 – 13:40 QUINIDINE vs ICD for ventricular fibrillation prophylaxis in Brugada Syndrome – a personal point of view / Chinidina vs ICD pentru profilaxia fibrilației ventriculare la pacienții cu Sindrom BrugadaBernard Belhassen, Professor  Hadassah University Hospital, Jerusalem and Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel

 

13:40 – 14:00 Lunch break / Pauza de prânz

 

COURSE V/ CURS V

Stroke prevention / Prevenția Accidentului Vascular Cerebral

 

Module I/ Modulul I Chairs: Boris Schmidt, Laurentiu Șorodoc

 

14:00 – 14:20 Warfarin: a central role or niche in oral anticoagulation 2021/ Warfarina: rol central sau nișă în anticoagularea din 2021 – Elaine M Hylek, Professor Boston University School of Medicine, Boston, USA, Director of the Thrombosis and Anticoagulation Service at Boston Medical Center, Boston, Massachusetts, MA, USA

14:20 – 14:40 Guidelines for anticoagulation and LAA closure / Ghiduri pentru anticoagulare și închiderea apendicelui atrial stâng – Viviana Onofrei, Associate Professor Cardiology and Internal Medicine “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iași, Romania, “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital,  Romania

14:40 – 15:00 Oral anticoagulation or left atrial appendage closure? / Anticoagulare orală sau închiderea apendicelui atrial stâng? – Boris Schmidt, Head of Department of Cardiology, Cardioangiologisches Centrum Bethanien, Frankfurt, Germany 

15:00 – 15:20 DOACs: Current and future clinical trials / Anticoagulante orale directe: Trialuri clinice în desfășurare și viitoare – Elaine M Hylek, Professor Boston University School of Medicine, Boston, USA Director of the Thrombosis and Anticoagulation Service at Boston Medical Center, Boston, Massachusetts, MA, USA

15:20 – 15:40 Management of persistent atrial thrombus / Managementul trombului atrial persistent – Boris SchmidtHead of Department of Cardiology, Cardioangiologisches Centrum Bethanien, Frankfurt, Germany

15:40 -16:10 LAA closure: indications and how it is done / Închiderea apendicelui atrial stâng: indicații și tehnică – Jacqueline Saw, Clinical Associate Proffesor in the Division of Cardiology at the University of British Columbia, Program Director for VGH Interventional Cardiology Fellowship Program, Head for VGH Cardiology Clinical Trials Research, Vancouver General Hospital, Vancouver, Canada

 

16:10 – 16:20 Break / Pauză

 

Module II/ Modulul II   Chairs: Teodora Benedek, Abdi Rasekh

 

16:20 – 16:40 Left atrial appendage occlusion cases / Cazuri clinice de închidere a apendicelui atriului stâng – DJ Lakkireddy, Executive Medical Director Kansas City Heart Rhythm Institute at HCA Midwest Health, Kansas, KS, USA

16:40 – 17:00 Complications of LAAO: prevention and management / Complicațiile închiderii apendicelui atriului stâng: prevenție și management – DJ Lakkireddy, Executive Medical Director Kansas City Heart Rhythm Institute at HCA Midwest Health, Kansas, KS, USA

17:00 – 17:20 Future technologies in LAAO / Tehnici de perspectivă pentru închiderea apendicelui atriului stâng – Vivek Reddy, Director, Cardiac Electrophysiology Helmsley Trust Professor of Medicine, USA, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York City, NY, USA

17:20 -17:40 To TEE or not to TEE for AF ablation / ETE sau nu pentru ablația fibrilației atriale – Theodora Benedek, Professor University of Medicine and Pharmacy of Târgu Mureș, Târgu Mureș, Romania, Head of Cardiology Clinic,  County Clinical Emergency Hospital Târgu Mureș, Romania

17:40 – 18:00 Anticoagulation and antiplatelet after LAAO: what, when and how long? / Anticoagularea și antiagregarea după închiderea apendicelui atrial stâng: ce, când și cât timp? – Abdi Rasekh, Associate Professor Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA

18:00 – 18:25 Boston Scientific Symposium: POLARx cryoablation system use in pulmonary vein ablation in paroxysmal atrial fibrillation / Simpozion Boston Scientific: Utilizarea sistemului de crioablație POLARx în ablația venelor pulmonare în fibrilația atrială paroxisticăAnte Anic, Head of Electrophysiolgy Lab, Heart Center University Hospital Split, Croatia

18:25 – 18:50 Boehringer-Ingelheim Symposium: Reversal in the anticoagulated patient / Simpozion Boehringer Ingelheim Reversia la pacientul anticoagulat Ioan Tilea, Associate Professor, Head of 3rd Internal Medicine Clinic, Clinical Emergency County Hospital, Targu Mures, Romania

 

April 02, 2021/ 02 Aprilie 2021

COURSE VI/ CURS VI

Atrial fibrillation/ Fibrilația atrială

 

Module I/ Modulul I Chairs: Prashantan Sanders, Daniel Lighezan

 

08:00 – 08:20 Diagnosis and monitoring of AF / Diagnostic și monitorizare  în fibrilația atrială – Daniel Lighezan, Professor “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy, Timişoara, Romania, Head of the Clinic of Internal Medicine at the County Emergency Clinical Hospital, Timisoara, Romania

08:20 – 08:40 Sublinical AF: does it matter? / Fibrilația atrială subclinică: contează? – Cătălina Arsenescu Georgescu, Professor  Emeritus University of Medicine and Pharmacy „Grigore T. Popa”, Iasi, Romania

08:40 – 09:00 Is risk factor modification sufficient for AF? / Este modificarea factorilor de risc suficientă pentru fibrilația atrială? – Prashantan Sanders, Professor University of Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia, Director Centre for Heart Rhythm Disorders, Adelaide, Australia

09:00 – 09:20 What do guidelines recommend on AF? / Ce recomandă ghidurile de fibrialție atrială? – John Camm, Professor Emeritus St. George’s University of London, London, UK, British Heart Foundation Founder of the Atrial Fibrillation Association, London, UK   *PRE-RECORDED*

09:20 – 09:40 What’s the basis of gender differences in AF / Bazele diferențelor de gen în fibrilația atrială – Laurențiu Șorodoc, Professor “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania,Head of 2nd Internal Medicine Clinic,  Clinical Emergency Hospital “Sfantul Spiridon”, Iași, Romania

09:40 – 10:00 Sleep apnea and atrial fibrillation / Apneea de somn și fibrilația atrială – Prashantan Sanders, Professor University of Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia, Director Centre for Heart Rhythm Disorders, Adelaide, Australia

10:00 – 10:30 Recent changes to the rate versus rhythm controversy / Modificări recente în controversa ritm versus rate-control – John Camm, Professor Emeritus St. George’s University of London, London, UK British Heart Foundation Founder of the Atrial Fibrillation Association, London, UK   *PRE-RECORDED*

 

10:30 – 10:50 Break/ Pauză

 

Module II/ Modulul II   Chairs: Elena Ene, Antoniu Petriș

 

10:50 –11:10 Genetics of AF / Genetica fibrilației atriale – Larissa Fabritz Professor Institute of Cardiovascular Sciences, Birmingham, UK College of Medical and Dental Sciences University of Birmingham, UK 

11:10 – 11:30 Complete abolition of AF or quality of life: what is more important? –  Quality and Outcome measures in Atrial Fibrillation / Abolirea completă a episodelor de fibrilație sau calitatea vieții: ce este mai important? – Elena Arbelo, Professor Cardiovascular Institute of the Hospital Clínic of Barcelona, Spain, Coordinator of the Cardiac Genetic Diseases and Sudden Arrhythmic Death Unit, Barcelona, Spain

11:30 – 11:50 Biophysics of ablation / Biofizica ablației – Gabriel Cismaru, Assistant Professor Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania  *PRE-RECORDED*

11:50 – 12:10 What should you do with anticoagulation around ablation procedures?/ Managementul tratamentului anticoagulant periprocedural în ablații – Liliana Stefan, CHR La Citadelle, Liège, Belgium

12:10 – 12:30 Successful AF ablation: Can we stop anticoagulation? / Ablația cu success a fibrilației: se poate sista tratamentul anticoagulant? – Atul Verma, Associate Professor University of Toronto, Toronto, Canada, Head of the Heart Rhythm Program at Southlake Regional Health Center, Newmarket, Ontario, Canada

12:30 – 12:50 How to avoid and manage AF ablation complications / Cum să evităm și să manageriem complicațiile ablației fibrilației atriale? – Liliana Stefan, CHR La Citadelle, Liège, Belgium

12:50 – 13:10 Convergent ablation / Ablația convergentă – Horațiu Suciu, Professor “George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș, Institute of Emergency for Cardiovascular Diseases and Transplantation (IUBCVT), Târgu Mureș, Romania

13:10 – 13:25 Work selected from submitted abstracts: In type II diabetic patients with paroxysmal atrial fibrillation left atrial function index and poor glycemic control can be predictors of arrhythmia recurrence/ La pacienții cu DZ tip II și fibrilație atrială paroxistică, indexul funcției AS și controlul glicemic inadecvat pot prezice recurența aritmiei – Horatiu Rus, Madalina Ivascu, Adrian Gheorghe, Elena Bobescu, Clinical Emergency County Hospital Brasov, Brasov, Romania, Transilvania University, Brasov, Romania  

13:25 – 14:00  Lunch Break/ Pauză de prânz

 

Module III/ Modulul III   Chairs: Amin Al-Ahmad, Oussama Wazni

 

14:00 –14:20 Should ablation be first line for paroxysmal AF? / Ablația – prima alegere pentru fibrilația atrială paroxistică? – Oussama Wazni, Section Head, Electrophysiology Cleveland Clinic, Cleveland, OH, USA

14:20 – 14:40 MRI for Atrial fibrillation / Imagistica de tip RMN pentru caracterizarea atriului în fibrilația atrială – Saman Nazarian, Associate Professor University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA

14:40 – 15:00 Ablation of AF in athletes / Ablația fibrilației atriale la atleți – Oussama Wazni, Section Head, Electrophysiology Cleveland Clinic, Cleveland, OH, USA

15:00 – 15:20 Novel AF ablation technologies / Noi tehnologii de ablație în fibrilația atrială – Atul Verma, Associate Professor University of Toronto, Toronto, Canada, Head of the Heart Rhythm Program at Southlake Regional Health Center, Newmarket, Ontario Canada

15:20 – 15:40 Single-shot technologies for AF ablation / Tehnologii “single shot” pentru ablația AFAmin Al-Ahmad, Texas Cardiac Arrhythmia, Austin, TX, USA, St. David’s Medical Center, Austin,TX, USA

15:40 – 16:00 What is new in ablation of persistent and long-standing persistent AF / Ce este nou în ablația fibrilației atriale persistente sau persistente pe termen lung – Andrea Natale, Executive Medical Director Texas Cardiac Arrhythmia Institute, St David’s Medical Center, Austin, TX, USA 

 

16:00 – 16:20 Break/ Pauză

 

Module IV/ Modulul IV  Chairs: Jason Andrade, Jonathan Piccini

 

16:20 – 16:40 Fluoroless AF ablation / Ablația fibrilației atriale fără fluoroscopie – Mansour Razminia, Director of the Cardiac Electrophysiology LabAMITA Health St. Joseph Hospital Chicago, IL, USA

16:40 -17:00 Cold or heat for ablation of AF? / “Rece” sau “cald” pentru ablația fibribației atriale? – Jason Andrade, Clinical Assistant Professor Division of Cardiology, University of British Columbia, Canada, Director Atrial Fibrillation Clinic, Electrodiagnostics, and Cardiac Electrophysiology at the Vancouver General Hospital (VGH), Vancouver, Canada

17:00 – 17:20 Consumer devices for detection of AF / Dispozitive pentru detecția fibrilației atriale – Nassir Marrouche, Professor, Executive Director of Tulane Research Innovation for Arrhythmia Center (Triad Center)
Tulane University, New Orleans, Louisiana, LA, USA

17:20 – 17:40 Clinical trials that shaped or will shape clinical practice / Trialuri clinice care au influențat sau vor influența practica clinică – Jason Andrade, Clinical Assistant Professor, Division of Cardiology, University of British Columbia, Canada, Director Atrial Fibrillation Clinic, Electrodiagnostics, and Cardiac Electrophysiology at the Vancouver General Hospital (VGH), Vancouver, Canada

17:40 – 18:00 Is AF ablation ready for primetime in heart failure? / Este ablația pentru fibrilație atriala din insuficiența cardiacă pregatită pentru “primetime”? – Nassir Marrouche, Professor, Executive Director of Tulane Research Innovation for Arrhythmia Center (Triad Center)
Tulane University, New Orleans, Louisiana, LA, USA

18:00 -18:20 Catheter ablation of AF in HFpEF / Ablația pe cateter a fibrilației atriale la pacienții cu insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție pastrată – Jonathan Piccini, Associate Professor Duke University Medical Center, Durham, NC, USA, Director of the Cardiac Electrophysiology Section at the Duke Heart Center, Durham, NC, USA

18:20 – 18:40 AF and the brain / Consecințele la nivel cerebral ale fibrilației atriale – Jared Bunch, Professor University of Utah, School of Medicine Salt Lake City, Utah, UT, USA, Founding Editor of the Heart Rhythm Case Reports Journal, UT, USA

Pfizer Symposium: Atrial fibrillation – from theoretical concepts to clinical reality / Simpozion Pfizer: Fibrilația atrială – de la concepte teoretice la realitatea clinică

18:40 – 19:00  Therapeutic challenges in the patient with atrial fibrillation and acute coronary syndrome / Provocări terapeutice la pacientul cu fibrilație atrială și sindrom coronarian acut – Antoniu Petriș, Professor, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania, Head of Cardiology Clinic,  “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital Iași Romania

19:00 – 19:25  Elderly patient with atrial fibrillation – a special patient? / Pacientul vârstnic cu fibrilație atrială – pacient special? Irina Costache, Professor, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania,  Cardiology Clinic, “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital Iași,  Romania

19:25 – 19:45 Alfasigma Symposium: Restore the Vascular Equilibrium / Simpozion Alfasigma: Refacerea echilibrului vascularAntoniu Petriș, Professor, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania, Head of Cardiology Clinic,  “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital Iași Romania 

 

April 03,2021/ 03 Aprilie 2021

COURSE VIII / CURS VIII

On the beaten path: Conduction system pacing / Pacingul sistemului excitoconductor

 

Module I/ Modulul I   Chairs: Francesco Zanon, Kamil Sedlacek

 

8:00 – 8:30 A re-appraisal of the conduction system / O reevaluare a sistemului excitoconductor  Roderick Tung, Associate Professor University of Chicago, IL, USA, Director Cardiac Electrophysiology, University of Chicago, IL, USA

8:30 – 9:00  A history of conduction system pacing/ O istorie a pacingului sistemului excitoconductor – Francesco Zanon, Director of Arrhythmia and Electrophysiology Unit Santa Maria della Misericordia General Hospital, Rovigo, Italy

9:00 – 9:30 What is left bundle branch block? / Ce este blocul de ram stâng? – Kamil Sedlacek, Electrophysiology and Device Therapy Department  University Hospital of Hradec Králové, Czech Republic

09:30 -10:00 Device programing in conduction system pacing: what’s missing? / Programarea dispozitivelor la pacienții cu pacing al sistemului excitoconductor: ce lipsește? – Francesco Zanon, Director of Arrhythmia and Electrophysiology Unit Santa Maria della Misericordia General Hospital, Rovigo, Italy 

10:00 – 10:30 Anatomy of the cardiac conduction system / Anatomia sistemului excitoconductor  – Jose Angel Cabrera, Professor European University of Madrid, Madrid, Spain, Head of Cardiology at Quirónsalud Madrid University Hospital, Madrid, Spain

 

10:30 – 10:50 Break/ Pauză

 

Module II/ Modulul II Chairs: Zachary Whinnett, Mihail Chelu

 

10:50 – 11:20 Safety and feasibility of conduction system pacing in different scenarios / Siguranța și fezabilitatea pacingului sistemului excitoconductor în diferite scenarii  – Zachary WhinnettConsultant Cardiologist and Electrophysiologist Hammersmith Hospital, St Mary’s Hospital, London, Consultant Cardiologist, Imperial College, London, UK

11:20 – 11:50 LBB pacing: understanding lead behavior and depth of penetration during screwing into the septum / Pacing-ul de ram stâng: înțelegerea comportamentului sondei și adâncimea penetrării prin inșurubare la nivelul septului – Marek Jastrzebski, Associate Professor Jagiellonian University,Kraków, Poland, Head of Electrophysiology Laboratory , Department of Cardiology and Interventional Electrocardiology, University Hospital, 1st Department of Cardiology and Hypertension, Krakow, Poland

11:50 – 12:20 Long term outcomes of conduction system pacing / Rezultatele pe termen lung ale pacingului sistemului excitoconductor – Lan Su, Cardiovascular Department The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University, Wenzhou, China

12:20 – 12:50 How to perform left bundle pacing / Tehnica efectuării pacigului de ram stâng-  Weijin Huang,  Director of Cardiovascular Medicine Department, The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University, Nanbaixiang, Wenzhou, China, Director of Cardiovascular Disease Division of Wenzhou Medical Association, Wenzhou, China

 

12:50 – 14:00 Lunch Break / Pauză de masă

 

Module III/ Modulul III   Chairs: Mihail Chelu, Pugazhendhi Vijayaraman

 

14:00 – 14:20 How to perform His bundle pacing / Tehnica efectuării pacingului de fascicul His – Pugazhendhi Vijayaraman, Regional Director Cardiac Electrophysiology Geisinger School of Medicine, Wilkes-Barre, PA, USA, Program Director Geisinger Clinical Cardiac Electrophysiology Fellowship Program, Wilkes-Barre, PA, USA

14:20- 14:40 Hemodynamic effects of different pacing techniques / Efectele hemodinamice ale diferitelor tipuri de pacing – Kenneth Ellenbogen, Martha M. and Harold W. Kimmerling Professor Virginia Commonwealth University, Richmond, VA, USA, Chair of Cardiology, Director of the Electrophysiology Service at the VCU School of Medicine,VA, USA  *PRE-RECORDED*

14:40 – 15:10 Standardization of conduction system pacing: definitions, implant measurements and follow-up / Standardizarea pacingului sistemului excitoconductor: definiții, măsurarea variabilelor la momentul implantului și follow-up – Daniel Lustgarten, Professor University of Vermont School of Medicine, Vermont, VT, USA

15:10 – 15:40 Gaps in knowledge and opportunities in conduction system pacing / Lacune și oportunități in pacingul sistemului excitoconductor – Kenneth Ellenbogen, Martha M. and Harold W. Kimmerling  Professor Virginia Commonwealth University, Richmond, VA, USA, Chair of Cardiology, Director of the Electrophysiology Service at the VCU School of Medicine, VA, USA  *PRE-RECORDED*

15:40 -16:00 When does and when doesn’t conduction system pacing make a difference?/ Când face diferența pacingul sistemului de conducere ? – Pugazhendhi Vijayaraman Regional Director Cardiac Electrophysiology Geisinger School of Medicine,Wilkes-Barre, PA, USA, Program Director Geisinger Clinical Cardiac Electrophysiology Fellowship Program, PA, USA

 

16:00 – 16:20 Break / Pauză

 

Module IV/ Modulul IV  Chairs: Adam C Kean, Gaurav Upadhyay

 

16:20 -16:40 Criteria for selective vs. non-selective conduction system pacing/ Criterii pentru pacing-ul selectiv vs. pacing-ul neselectiv al sistemului excitoconductor Gaurav Upadhyay, Associate Professor University of Chicago, IL, USA, Director Heart Station, University of Chicago, IL, USA

16:40- 17:10 Tools and techniques for conduction system pacing: what’s new and how we approach challenging implants? / Tehnica și instrumentele necesare pentru pacingul sistemului excitoconductor: ce este nou și cum abordăm cazurile dificile? Gopi Dandamudi, Medical Director & Dyad Leader Franciscan Heart & Vascular Associates at St. Joseph, Tacoma, WA, USA

17:10 – 17:30 Conduction system pacing: an opportunity to replace CRT in developing countries? / Pacingul sistemului excitoconductor: o oportunitate de înlocuire a CRT în tările în curs de dezvoltare?  – Parikshit  S. Sharma, Associate Professor Rush University, Chicago, IL, USA

17:30 -17:50 How to start a conduction system pacing program: our experience / Cum să începi programul pentru pacingul sistemului excitoconductor: experiența centrului din Tacoma – Gopi Dandamudi, Medical Director & Dyad Leader Franciscan Heart & Vascular Associates at St. Joseph, Tacoma, WA, USA

17:50 – 18:20 Conduction system pacing in pediatrics and congenital heart disease / Pacingul sistemului excitocoductor la copii și în bolile cardiace congenitale – Adam C. Kean, Associate Proffesor of Clinical Pediatrics, Indiana University School of Medicine, Division of Pediatric Cardiology, Pediatric Electrophysiology, Adjunct Associate Proffesor of Biomedical Engineering, IUPUI School of Engineering and Technology, IN, USA

 

April 04, 2021 / 04 Aprilie 2021

COURSE X / CURS X

Athlete heart. Syncope  / Inima atletului. Sincopa

 

Module I/ Modulul I   Chairs: Adina Ionac, Ciprian Rezuș

 

08:00 – 08:25 Imaging the athlete heart/ Explorarea imagistică pentru inima atletului – Adina Ionac, Professor “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy, Timișoara, Romania Institute of Cardiovascular Disease,Timisoara, Romania

08:25 – 08:50 Atrial fibrillation in athletes: Is exercise good for your heart?/ Fibrilația atrială la atleți: este antrenamentul fizic sanatos pentru inimă? – Florin Mitu, Professor University of Medicine and Pharmacy „Grigore T. Popa” Iasi, Head of Cardiology Clinic, Recovery Clinical Hospital, Iasi, Romania/ Ovidiu Mitu, Lecturer, University of Medicine and Pharmacy „Grigore T. Popa” Iasi, Cardiology Clinic, Clinical Emergency County  Hospital “ Sf. Spiridon” Iasi, Romania

08:50 – 09:15 Atrial fibrillation in performance athletes: mechanisms and treatment / Fibrilatia atriala la sportivii de performanta: mecanisme si tratament, Alina Negru, Assistant Professor, University of Medicine Victor Babeș Timișoara, Romania, Institute of Cardiovascular Disease Timisoara, Romania

09:15 – 09:40 Ventricular arrhythmias and sudden cardiac death in athletes/ Aritmiile ventriculare și moartea subită cardiacă la atleți – Cătălina Arsenescu Georgescu, Professor  Emeritus University of Medicine and Pharmacy „Grigore T. Popa”, Iasi, Romania

09:40 – 10:05 Some differences in treatment of arrhythmias in athletes? / Exista diferențe în tratamentul aritmiilor la atleți? Daniel Lighezan, Professor “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy, Timişoara, Romania, Head of the Clinic of Internal Medicine at  the County Emergency Clinical Hospital Timisoara,  Romania

10:05 – 10:30  The role of radiofrequency ablation in the prevention of sudden cardiac death of arrhythmic origin in athletes / Rolul ablației prin curent de radiofrecvență în prevenirea morții subite cardiace de origine aritmică la atleți – Alina Negru, Assistant Professor, University of Medicine Victor Babeș Timișoara, Romania, Institute of Cardiovascular Disease Timisoara, Romania

 

10:30 – 10:50 Break/ Pauză

 

Module II/ Modulul II   Chairs: Cristian Podoleanu, Antoniu Petriș

 

10:50 – 11:15 Syncope: Pathophysiology and mechanisms/ Fiziopatologia sincopei și mecanisme – Cristian Podoleanu, Associate Professor University of Medicine, Science and Technology, Târgu Mureş, Romania

11:15 – 11:40 Guidelines for syncope/ Ghidul de sincopă – Ciprian Rezuș, Professor “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi, Head of 3rd Internal Medicine Clinic,  “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania, Bădescu Minerva Codruța, Lecturer, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi,  3rd Internal Medicine Clinic,  “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania

11:40 – 12:10 Is history enough for syncope? Role of tilt table testing and ILR in diagnosis/ Este anamneza suficientă in diagnosticul sincopei? Rolul tilt-testului și a loop-recorderelor în diagnostic – Cristian Podoleanu, Associate Professor University of Medicine, Science and Technology, Târgu Mureş, Romania

12:10 – 12:35 Ablation for syncope/ Ablația în sincopă – Tolga Aksu, Associate Professor University of Health Sciences, Kocaeli, Turkey, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey

12:35 – 13:00 VT ablation: When you need to consider mechanical support and does it help?/ Când vom considera suportul mecanic pentru ablații in TV? Ajută acesta real? – Saurabh Kumar, Program Director for Ventricular Arrhythmias and Sudden Cardiac Death Westmead Hospital, Westmead, Australia, Clinical Associate Professor of Medicine, Sydney Medical School, University of Sydney, Australia

13:00 – 13:15 Work selected from submitted abstracts: In emergency department cardiac arrest during Covid 19 pandemia/ Statistica evoluției stopului cardiorespirator în unitatea primiri urgențe UPU-SMURD Iași în timpul pandemiei Covid 19Diana Cimpoiesu, George-Catalin Bouros, Mihaela Corlade-Andrei, Madalina Diac, Andrei Hancu,  Gabriela Grigorasi, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital, Emergency Unit,  Iasi, Institute of Forensic Medicine Iasi, Romania

13:15 – 13:30 Work selected from submitted abstracts: Out of hospital cardiac arrest during Covid pandemia / Evoluția statistică a stopului cardiorespirator în afara spitalului în timpul pandemiei Covid 19, în zona Moldovei – Ovidiu Popa, Diana Cimpoesu,  Gabriela Grigorasi, Madalina Diac, Andrei Hancu, Paul Nedelea, George Catalin Bouros, Mihaela Corlade-Andrei, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital, Emergency Unit,  Iasi, Institute of Forensic Medicine Iasi, Romania

13:30 – 14:00 Lunch break / Pauză de masă

 

COURSE XI/ CURS XI

Ventricular arrhythmias and sudden cardiac death / Aritmiile ventriculare și moartea subită cardiacă

 

Module I/ Modulul I Chairs: Philip Cuculich, Pasquale Santangelli

 

14:00 – 14:20  Radiotherapy for VT ablation / Ablația TV prin radioterapie – Phillip Cuculich, Associate Professor Washington University School of Medicine, Washington DC, USA

14:20 – 14:40 Challenging idiopathic VA ablation: tips and tricks/ Sfaturi practice pentru ablația aritmiilor ventriculare idiopatice – Pasquale Santangeli, Associate Professor Hospital of the University of Pennsylvania, Pennsylvania, PA,  USA

14:40 – 15:00 What’s new in VT ablation?/ Ce este nou în ablația tahicardiilor ventriculare? – Vivek Reddy, Director Cardiac Electrophysiology Helmsley Trust, Professor of Medicine, USA Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York City, NY, USA

15:00 – 15:25 How to map VT? /Cum facem mapingul tahicardiilor ventriculare? – Roderick Tung, Associate Professor of Medicine at University of Chicago, The Pritzker School of Medicine, Chicago, IL, USA

15:25 – 15:50 Ventricular fibrillation ablation / Ablația fibrilației ventriculare Pasquale Santangeli, Associate Professor Hospital of the University of Pennsylvania, Pennsylvania, PA, USA

 

16:00 -16:20 Break/ Pauză

 

Module II/ Modulul II   Chairs: Viviana Ivan, Elena Ene

 

16:20 – 16:40 Autonomic input and modulation in VT/ Modularea autonomă în tahicardiile ventriculare – Kalyanam Shivkumar, Professor  David Geffen School of Medicine & UCLA Health System, USA,  Director UCLA Cardiac Arrhythmia Center & EP Programs  Director & Chief UCLA Interventional CV Programs & Cardiac Catheterization Laboratories, Los Angeles, CA, USA / Olujimi A. Ajijola, MD, PhD, UCLA Cardiac Arrhythmia Center & EP Programs  Director & Chief UCLA Interventional CV Programs & Cardiac Catheterization Laboratories, Los Angeles, CA, USA

16:40 – 17:05 Global burden of Sudden Cardiac Death/ Importanța globală a morții subite cardiace – Viviana Ivan, Associate Professor “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy, Timisoara, Head of Cardiology Clinic, County Clinical Emergency Hospital, Timişoara, Romania

17:05 – 17:30 Genetics of Sudden Cardiac Death/ Genetica morții subite cardiace – Christine  Albert, Professor, Chair, Department of Cardiology, Smidt Heart Institute at Cedars-Sinai Medical Center, Lee and Harold Kapelovitz Distinguished Chair in Research Cardiology Los Angeles, CA, USA

17:30 – 18:00 Prevention of Sudden Cardiac Death/ Prevenția morții subite cardiace – Elena Ene, Interventional Electrophysiologist,  Cardiovascular Center Bad Neustadt, Department of Cardiology,  Bad Neustadt, Germany

18:00  – 19:00 Closing ceremony and awarding of the best 10 original works – Joint event with ROOM I / Ceremonia de închidere a manifestării și premierea celor mai bune 10 lucrări originale – eveniment comun cu Sala I

NOTĂ: Orele din program sunt definite ca ora Bucurestiului la momentul evenimentului (GMT+3).

The prizes for the best 10 original works consist of / Premiile pentru cele mai bune 10 lucrări originale constau în:

 • Electrocardiography of Arrhythmias: A Comprehensive Review: A Companion to Cardiac ElectrophysiologyMithilesh Kumar Das, Douglas P. Zipes
 • The EHRA Book of Pacemaker, ICD, and CRT Troubleshooting: Case-based learning with multiple choice questions – Haran Burri, Carsten Israel, Jean-Claude Deharo 
 • Electrophysiology of Arrhythmias: Practical Images for Diagnosis and Ablation – Reginald T. Ho MD 
 • Clinical Arrhythmology and Electrophysiology: A Companion to Braunwald’s Heart Disease – Ziad Issa, John M. Miller 
 • Clinical Cardiac Pacing, Defibrillation and Resynchronization Therapy – Kenneth A. Ellenbogen, Bruce L. Wilkoff, G. Neal Kay, Chu Pak Lau, Angelo Auricchio 
 • Anatomy for Intracardiac EGMsFred M. Kusumoto, Maxim Didenko
 • Josephson’s Clinical Cardiac Electrophysiology: Techniques and Interpretations – Dr. David Callans 

ro_RORomanian
en_USEnglish ro_RORomanian